Bemutatkozás

A Fővárosi Önkormányzat Általános Iskola és Gyermekotthon, Bakonyoszlop többcélú intézmény. Általános iskola sajátos nevelési igényű gyermekek részére, gyermekotthon, lakásotthon és pedagógiai szakszolgálat működtetése tartozik alapfeladatai közé. Jelenleg a nálunk elhelyezett gyermekek mindegyike gyermekvédelmi ellátásban részesül, átmeneti vagy tartós nevelt. Intézményünk a Bakony észak-keleti végében, egy kellemes klímájú völgyben, a volt Esterházy-kastélyban, Bakonyoszlop szélén gyönyörű ősparkban helyezkedik el, mely már magában is megnyugtatóan hat a fővárosból, általában súlyosan zaklatott, nagyvárosi ártalmakkal terhelt környezetből hozzánk kerülő gyermekeinkre. A szép, kiegyensúlyozott, nyugodt falusi légkört önmagában is rehabilitációs tényezőnek tekintjük.

Gyermekotthonunk és lakásotthonaink

Gyermekotthonunk 4 lakásotthona 40 átmeneti és tartós nevelt, normál, speciális és különleges igényű gyermek és fiatal felnőtt befogadására alkalmas. A kastélyépület kívül-belül gyönyörűen felújított, a lakások a gyermekek igényeinek megfelelően felszereltek. Minden munkatársunk szakképzett, ők segítik gyermekeinket, fiataljainkat, hogy megtalálják céljaikat, helytálljanak az iskolában, munkahelyen, szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni, családjukkal rendeződjön kapcsolatuk. A pedagógusokon és gyermekfelügyelőkön kívül rendszeresen foglalkozik növendékeinkkel pszichológus, fejlesztőpedagógus, családgondozó.

Jó kapcsolatot ápolunk mind a fővárosban, mind a megyében található hasonló intézményekkel, a környező falvak iskoláival, melyekkel sok közös rendezvényen veszünk részt.

Néhány volt növendékünk a faluban talált otthonra, itt alapított családot. Sok régi lakónk rendszeresen visszajár látogatóba, illetve telefonon tartja a kapcsolatot egykori nevelőivel.

Bakonyszentkirályon található két lakásotthonunk, ahol 8-8 fős családi házakban élnek gyermekeink. Mindkét helyen főleg testvérek laknak együtt rendkívül családias légkörben. Az itt élők kivétel nélkül tanulnak, van, aki főiskolára jár. A falu életébe szervesen bekapcsolódtak, nagyon jól együttműködnek más intézményekkel, egyházakkal.

Iskolánk bemutatása

Az eltérő tantervű belső általános iskolában gyermekeink szakszerű, speciális fejlesztésben részesülnek. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, oktatásának módszerét az intézmény Pedagógiai Programjában határozza meg. A Pedagógiai Szakszolgálat keretén belül gyermekeink logopédiai ellátásban és gyógytestnevelésben részesülnek. A logopédiai foglalkozásokat szakképzett és tapasztalt logopédus vezeti. A gyógytestnevelés foglalkozások a kiválóan felszerelt tornateremben zajlanak, melyek során növendékeink mozgásszervi korrekciója történik. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében fejlesztő foglalkozáson vesznek részt. Szabadon választhatnak szakköreink közül (informatika szakkör, környezetvédő szakkör, ének - zene szakkör, mese szakkör, sportkör).

A fent említett foglalkozásokon kívül tanulóink egyéni fejlesztő foglalkozáson vesznek részt képességeik és készségeik fejlesztése érdekében.

Bőséges lehetőség nyílik sportolásra, hiszen intézményünk nemrégiben hatalmas "B" kategóriás tornateremmel bővült. A sportolási lehetőség összehozza gyermekeinket, fiataljainkat, felnőtteinket délelőtt és délután is.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Az Intézmény vezetősége

http://www.tegyesz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=126.

Információk